REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

azersmak.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu .

2. Właścicielem Sklepu jest: Alsephina sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Krucza 50, NIP: 527-286-32-78, tel 794 999 992

3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Kupującym. Kupujący w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osoba pełnoletnią, czyli mieć 18 lat i być osoba trzeźwą w momencie dokonywania zakupów na stronie www.azersmak.pl.

4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

5. Ceny produktów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

6. Klienci hurtowi w celu złożenia zamówienia proszeni są o kontakt telefoniczny po nr. 794 999 992. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu skanu dokumentów firmy na adres info@azersmak.pl

7. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8.Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są produktami oryginalnymi. Są przechowywane zgodnie z wytycznymi producentów, tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu. Wszystkie towary posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.

§2

Rejestracja

1. W celu utworzenia konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupu.


3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na azersmak.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Alsephina sp. z o.o. poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Alsephina sp. z o.o. oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.


6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Klienta.


7. Klient nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem azersmak.pl w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Klientom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


8. Klientowi nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Alsephina sp. z o.o., jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§3 

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej, poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka. Klient po zakończeniu wybierania Towaru, wskazuje miejsce dostarczenia zamówienia oraz formę dokonania opłaty za zamówienie, a następnie dokonuje Zakupu, wybierając przycisk „Zamawiam”.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych osobowych lub sposobu zapłaty. 

3. Złożenie zamówienia oznacza upoważnienie przez Klienta dla pracownika Alsephina sp. z o.o. do zakupu w jego imieniu towarów w sklepie stacjonarnym firmy, a po otrzymaniu całkowitej zapłaty na konto azersmak.pl do wysyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. W przypadku braku produktu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej komunikat – informujący, że Sklep nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dany produkt . W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym Sklep, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na produkt lub dokonać zakupu innego towaru.

6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez otrzymanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§4


 

Płatności

Na azersmak.pl możesz zapłacić szybkim przelewem internetowym Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Przebieg płatności

Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym wskażesz swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu.

Ważne: Aby Twoje zamówienie mogło zostać pomyślnie złożone, po dokonaniu płatności nie wyłączaj okna przeglądarki - poczekaj, aż strona przekieruje Cię z powrotem na azersmak.pl.

Bezpieczne zakupy

System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

2. Cena przesyłki określona jest w cenniku dostawy. 

3. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu środków na naszym koncie firmowym.

4. Firma potwierdza dokonanie płatności, o której mowa w ust.1, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie Polski, oraz za pośrednictwem firmy Globkurier do innych krajów Europy.

2. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury Vat, jeżeli otrzymał od Klienta dane niezbędne do jej wystawienia.

3.Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży promocyjnych produktów, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia. Klient oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie jej danych osobowych przez azersmak.pl.

3. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien w obecności doręczającej firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia przesyłki.

4. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski oraz pozostałych krajach Europy.

5. Kurierzy dostarczają przesyłki w dni robocze w godzinach 8:00 - 18:00, dokładna godzina doręczenia zależy od adresu dostawy.

6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Prosimy uwzględnić iż nasi dostawcy nie dostarczają przesyłek w soboty, niedziele i święta.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy kurierskiej.

§6

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

3. Wszystkie przypadki dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych towaru prosimy zgłaszać do azersmak.pl.. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i jeżeli jej zawartość została uszkodzona, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. Następnie prosimy skontaktować się z pracownikiem azersmak.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na info@azersmak.pl lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Produkt prosimy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Paczkę odpowiednio zabezpieczoną prosimy odesłać pod adres Alsephina sp. z o.o. Warszawa ul Krucza 50 - koniecznie z dopiskiem reklamacja. Po otrzymaniu przesyłki produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku braku produktu, zostaną zwrócone pieniądze.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:


Alsephina sp. z o.o., 00-025 Warszawa ul Krucza 50

 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawarta , a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 8

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.


2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z towarem.

§9 

Ochrona prywatności

1. Celem złożenia zamówienia Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych (newsletter)

3. Firma Alsephina sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności sklepu internetowego.
 

4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Każdy kto przekaże Alsephina sp. z o.o. swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Alsephina sp. z o.o. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


§ 10

Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. 

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Alsephina sp. z o.o. związane z realizacją zamówienia dokonanego przez Klienta poddane są pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Alsephina sp. z o.o., na co Klient wyraża zgodę.


3. Alsephina sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na www.azersmak.pl. Alsephina sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Odbiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Alsephina sp. z o.o.w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-02-2021r

§ 11 Cennik dostawy :

  1. Kurier DPD (przedpłata) dla przesyłek do 30 kg, maksymalnie 10 artykułów w jednym zamówieniu, wysyłka na terenie Polski– 14,99 zł
  2. Kurier DPD (przedpłata) dla przesyłek do 10 kg, maksymalnie 6 artykułów w jednym zamówieniu, wysyłka na terenie Europy– 14,99 EUR

 

Trade House

Wybierz kraj dostawy

Jezyk / Language

Czy masz ukończone 18 lat?